Dom Albrechtovcov

Dom Albrechtovcov je sídlom nezávislého kultúrneho centra v srdci Bratislavy. Nachádza sa na Kapitulskej ulici č. 1 v mestskej pamiatkovej rezervácii, v najstaršej časti historického jadra mesta. Pôvodne bol domom jedného z kanonikov Bratislavskej kapituly, tzv. kanonickým benefíciom. Na východnej strane susedí s bývalým kláštorom klarisiek, na západnej strane ho delí od Kapitulskej ulice vysoký uličný múr prestavaný v 19. storočí. Od roku 1945 žila v dome rodina Albrechtovcov: Alexander Albrecht (1885-1958) – skladateľ, učiteľ Mestskej hudobnej školy, dirigent a riaditeľ Cirkevného hudobného spolku pri Dóme sv. Martina, jeho manželka Margaréta rod. Fischer (1887-1985) – učiteľka jazykov a syn Ján (Hansi) Albrecht (1919-1996) – hudobný pedagóg, violista, estetik, editor, zakladateľ hnutia starej hudby na Slovensku a súboru Musica aeterna (1973).

Nová brána

Od roku 2010 obnovujú a oživujú dom za pomoci množstva sympatizantov dobrovoľníci z  občianskeho združenia ALBRECHT FORUM. Nadväzujúc na tradíciu dlhoročných umeleckých stretnutí u Albechtovcov pracujú na vytvorení centra, v ktorom si nájde trvalé miesto klasická hudba, literatúra, výtvarné umenie, divadlo, film, filozofia, vedy o umeniach i ďalšie spoločenské vedy – jednoducho vášeň pre umenie a poznanie. Centrum bude tvoriť záhrada s pódiom a auditóriom, kaviareň, multifunkčná sála pre komorné podujatia, pamätné izby rodiny Albrechtovcov a Cirkevného hudobného spolku pre Dóme sv. Martina a administratívne priestory správy centra s coworkingom.

Pozrite si, čo je

Aktuálne

Víkend otvorených parkov a záhrad

Tradične júnové podujatie Víkend otvorených parkov a záhrad, ktorého cieľom je prezentovať pamiatky záhradnej a krajinnej tvorby a zapájať ľudí do aktívnej obnovy a ochrany ich hodnôt, sa tento rok presunulo na mesiac október.

Časová os

Takto to bolo

2020
2020
Pokračujeme v rekonštrukcii exteriéru, projektovaní strešnej izolácie, reagujeme na grantové výzvy, podávame grantové projekty na Nadáciu mesta Bratislavy, Bratislavský samosprávny kraj, Ministerstvo kultúry SR, SOZA, Hudobný fond a Fond na podporu umenia. Podporené sú žiadosti o financovanie živej kultúry a na opravy prispieva iba MK SR. Kultúrny život umŕtvuje pandémia COVID-19. Reagujeme prípravou fundraisingovej kampane a spustením verejnej zbierky v najbližších dňoch.
2019
2019
Pre budúce pamätné priestory získavame do výpožičky pôvodný mobiliár domu z čias Albrechtovcov. Vymieňame všetky exteriérové dvere a interiérové nechávame umelecko-remeselne obnoviť. Lenka Hlubinová finalizuje projekt revitalizácie záhrady a na konci leta ju aj zakladáme. Architektky Katka Šimončičová a Eva Šperka dokončujú kompletný projekt interiéru domu, časť zadávame do výroby. Pokračuje archeologický výskum – tentokrát v priestore záhrady a v mieste pre retenčnú nádrž na zber dažďovej vody a polievanie. Na nádvorí, ktoré sa mení na záhradu, spoluorganizujeme podujatie v rámci festivalu Jeden svet. Sachu Batthyanyho hostí Michal Hvorecký, v budúcej koncertke vystupuje Plaisirs de Musique. Ako po iné roky, aj tento rok, predstavuje dom na hudobných vychádzkach neúnavne Zuzka Godárová.
2018
2018
Stretávame tvorivé a pre revitalizáciu interiéru domu oduševnené architektky Katku Šimončičovú a Evu Šperka. Rekonštruujeme kamenné prvky v exteriéri a oporný múr v záhrade domu. Tradične pripravujeme Kapitulské dvory, počas ktorých do domu zavítajú stovky ľudí, organizujeme brigády. V rámci Gitarového festivalu J. K Mertza koncertujú hostia z Čiech, Martin Cára a Vít Dvořáček. Musica aeterna uvádza Serenatu a due voci (Drama per Musica) Marc´Antonio e Cleopatra Johanna Adolfa Hasseho. Na neoficiálnom záhradnom pódiu vystupuje aj Solamente naturali.
Nové vnutorné omietky a elektrorozvody
2017
2017
V celom objekte sú vymenené rozvody elektroinštalácie, na prvom a druhom nadzemnom podlaží sú nahodené nové omietky. Usporadúvame cyklus podujatí Nedele u Albechtovcov venované hudbe, literatúre a filmu, na ktorých účinkuje Mucha Quartet, Teo Gertler, Katka Máliková, Vlado Godár, Mila Haugová, Mária Ferenčuhová, Radovan Potočár, Martin Śulík, Peeter Bebjak, Martina Buchelová a ďalší. Brigádujeme s podporovateľmi, ktorí nestratili chuť a guráž. Opäť spoluorganizujeme Kapitulské dvory.
Nová fasáda
2016
2016
Rekonštruujeme časť stropov a rozvody vykurovania v celom dome. Kompletne obnovená je fasáda. Organizujeme spomienkový koncert na Ivana Paríka, na ktorom vystupuje Quasars Ensemble, jedna z májových Nocí patrí literatúre, spoluorganizujeme Kapitulské dvory, v Pinacotheke Musicae koncertujú študenti a učitelia Cirkevného konzervatória, tradičným je už koncert v rámci Gitarového festivalu J. K Mertza, domov sa opäť vracia Musica aeterna s Petrom Zajíčkom, vystupuje aj Moyzesovo kvarteto, Eugen Prochác a Ján Slávik.
2015
2015
Demontované sú všetky staré siete a rozvody, začína ich kompletná výmena. Reštaurujú sa maľovky v bývalom Albrechtovskom salóne, sanujeme časť nádvoria pri východnom schodisku. V priestoroch domu a dvora sú koncerty Gitarového festivalu J. K. Mertza, Konvergencií, vstúpenia počas jarných a jesenných Kapitulských dvorov. S podporou Slovenskej filharmónie organizujeme benefičný koncert v Redute. Bez nároku na honorár prichádza dirigent James Judd, spieva Simona Šaturová a hrá Marian Lapšanský.
2014
2014
Pokračujú práce na oprave zvislých a vodorovných konštrukciách v celom objekte a odstraňujú sa degradované omietky. Spoluorganizujeme jarné a jesenné Kapitulské dvory, brigádnicky pomáhame na príprave podujatia. Do dvora zavíta Gitarový festival J.K. Mertza. Na improvizovanom pódiu vystupuje na jeseň Mucha Quartet, gitaristi Krajčovci, detských návštevníkov púta predstavenie Bartók a Drevený princ. Musica aeterna organizuje v Moyzesovej sále koncert na podporu obnovy domu.
13-odvlhcenie-zakladov
2013
2013
Začína archeologický výskum v dome a priľahlom dvore. Opravujú sa základy objektu, sanuje sa vlhkosť zvislých konštrukcií prízemia, odkopávajú sa navážky v celej dĺžke objektu z dvorovej časti, vytvárajú sa anglické dvorčeky s odkanalizovaním, inštaluje sa odvetranie a odvlhčenie objektu prostredníctvom IGLU systému. Organizujeme ďalšie brigády. Slovenskí výtvarníci venujú svoje diela prospech obnovy domu, ktoré sú v vydražené v SOGA.
2012
2012
Pokračujú sanačné práce na vodorovných konštrukciách, vymieňajú sa klampiarske prvky. Vzniká neformálne spoločenstvo podporovateľov a dobrovoľníkov, ktorí venujú na podporu obnovy finančné prostriedky a zapájajú sa do prác na revitalizácii. Stretávame sa na brigádach a na prvom verejnom podujatí – Koncerte v ruinách. Po rokoch hrá doma Musica aeterna, koncertuje aj Lotz Trio, Solamente naturali a Quasars ensemble.
2011
2011
Definujeme zámer obnovy pamiatky, nechávame spracovať architektonický projekt budúceho kultúrneho centra architektom Petrom Mravcom, podávame projekt na stavebné povolenie a realizujeme statické zabezpečovacie práce – výmenu stropov druhého nadzemného podlažia, krovu a krytiny. Organizujeme výstavu „Albrechtovci – Spomienky a túžby“.
2010
2010
Štrnásť rokov po Hansiho smrti zakladáme občianske združenie ALBRECHT FORUM a púšťame sa do generálnej rekonštrukcie domu (ruiny) s víziou nezabudnúť na Albrechtovcov, pripomenúť si ich zástoj pre rozvoj našej kultúry a zrekonštruovať dom pre súčasníkov i ďalšie generácie. Mostom z minulosti ku dnešku a zajtrajšku má byť láska k umeniu a poznávaniu. Dom získavame do dlhodobého prenájmu od Bratislavskej arcidiecézy.
Newsletter

Novinky do Vášho emailu

V prípade záujmu o aktuálne informácie o činnosti nášho združenia Vám radi zašleme najčerstvejšie správy na Váš email.  Podporte nás

  ALBRECHT FORUM Obchod

  Predaj predmetov do verejnej zbierky

  Pošlite nám správu

  Kontakt

  ALBRECHT FORUM, o.z.

  Na vŕšku 1

  811 01 Bratislava

  +421 908 709 895, +421 905 871 868

   ALBRECHT FORUM, o.z. Na vŕšku 1 811 01 Bratislava info@albrechtforum.eu +421 908 709 895, +421 905 871 868