Image Alt

Verejná zbierka

Podporte nás pri obnove Domu Albrechtovcov

VEREJNÁ ZBIERKA 2020/2021

Prispieť na otvorenie nového kultúrneho centra môžete prostredníctvom Verejnej zbierky

Milí priaznivci zachovania a rozvoja kultúry a umenia, už viac rokov sa usilujeme vytvoriť z domu a záhrady Albrechtovcov verejný priestor, v ktorom nájde domov klasická hudby, literatúra, divadlo, film, výtvarné umenie  a spoločenské vedy. Prešli sme kus cesty, od ruiny po obnovenú stavbu, od staveniska po zelenú záhradu, od ťažkých chvíľ bezradnosti k momentom satisfakcie a radosti zo spoločne dosiahnutých zmien. Plná záhrada divákov počas nášho letného cyklu koncertov HORTUS ARTIS nás napĺňa povzbudením k záverečnému finále. Na generálnej rekonštrukcii domu sme doteraz preinvestovali vyše 500 000€. Približne tretinu prostriedkov sme získali z grantov, tretinu z darov a tretinu z pôžičiek. V registrovanej zbierke Obnova národnej kultúrnej pamiatky – Domu Albrechtovcov 2020/2021 (reg. číslo 000-2020-0020973) sa usilujeme získať financie, ktoré umožnia dokončiť chýbajúce časti „skladačky“ rekonštrukcie.

Uchádzame sa o Vaše sympatie a príspevky do štyroch pokračujúcich podprojektov: Kaviareň, Múzeum, Hudobný salón a Co-working.

Budeme Vám povďační, ak si zvolíte jeden z podprojektov, ktorý Vám je najbližší, ktorý chcete vidieť čím skôr dokončený a venujete financie, ktoré môžete a chcete. Zvoľte si, prosím, sumu, ktorou prispievate, a vložte údaje Vašej karty cez zabezpečenú platobnú bránu. Príspevok môžete poslať aj samostatným bankovým prevodom na účet verejnej zbierky vedený v TATRA BANKE, IBAN: SK57 1100 0000 0029 2589 4965, SWIFT: TATR SK BX. Od 1.9.2020 do 14.9.2020 môžete prispieť aj v hotovosti do pokladničky združenia, ktorá sa nachádza v sídle združenia na adrese Na vŕšku 1, 811 01 Bratislava.

Do verejnej zbierky môžete prispieť aj nákupom predmetov zo sekcie Obchod. Čaká tam na Vás rad zaujímavých umeleckých diel, ktoré venovali na podporu obnovy domu slovenskí výtvarníci resp. ktoré vznikli na objednávku nášho združenia pre účely verejnej zbierky. Vyúčtovanie zbierky bude zverejnené v súlade s ustanoveniami zákona 162/2014 vo forme predbežnej a záverečnej správy zbierky na web sídle združenia www.albrechtforum.eu

Kaviareň

V prízemí Domu Albrechtovcov sme pre Vás naprojektovali café s kapacitou 30 miest v interiéri a 30 v exteriéri. Ponúkneme Vám v nej skvelú kávu, niečo na zahryznutie, dezerty podľa domácich receptov a pre milovníkov vín výberové druhy rodinného vinárstva Baynach.

Múzeum

Presnejšie – Pamätné priestory rodiny Albrechtovcov – predstavia návštevníkom Domu život a dielo Alexandra Albrechta, pedagogickú, umeleckú a editorskú aktivitu Jána (Hansiho) Albrechta, vznik a životopis súboru Musica aeterna aj činnosť Cirkevného hudobného spolku pri Dóme sv. Martina. Výstavná sála bude slúžiť na prezentáciu umelcov, ktorí spoluvytvárali široký okruh spolupracovníkov a priateľov rodiny.

Hudobný salón

Vo východnom trakte Domu sme vytvorili spojením troch pôvodných izieb multifunkčnú sálu pre 50 návštevníkov. Slúžiť bude na koncerty, diskusie, výstavy, pedagogické účely aj skúšky komorných súborov. Klasická hudba a klasické umenie v nej nájde staronový domov. Pri koncipovaní salónu sme venovali veľkú pozornosť akustike i výberu klavíra. Veríme, že sa stane obľúbených priestorom pre recitály, komorné koncerty i doplnkové podujatia v Dome Albrechtovcov.

Coworking

Novovytvorené podkrovie bude slúžiť záujemcom o coworkingový typ práce. V pláne je privítať v Dome subjekty, ktorým je blízky kultúrny a duchovný rozvoj súčasnej Bratislavy. Nepôjde teda o krátkodobé prenájmy ale snahou je zosieťovať nielen virtuálne ale reálne organizácie aktívne v umení, kultúre, otázkach spoločenského napredovania, ktorých spája vzťah k histórii mesta, regiónu, no ktorí vnímajú náš priestor ako pevne ukotvený v európskom kultúrnom dedičstve.

  • Individual
    • Programs & Events
  • $ 75
  • Fellow
    • International projects
  • $ 800
Mám záujem o informácie o pokračujúcej rekonštrukcii a podujatiach

Chcem odoberať NOVINKY

    ALBRECHT FORUM, o.z. Na vŕšku 1 811 01 Bratislava info@albrechtforum.eu +421 908 709 895, +421 905 871 868