Image Alt

História domu a združenia

13. – 14 st.
13. – 14 st.
Postavený bol stredoveký, do terénu polozapustený, dom. Dnes je tento pôvodný dom centrálnou pivničnou časť objektu. V 14. storočí mohla miestnosť slúžiť už ako vínna pivnica.
pivnice
15. – 16. st.
15. – 16. st.
Polozapustený dom bol rozšírený o ďalšiu pivnicu a dvojpodlažnú nadstavbu pravdepodobne s čiernou kuchyňou v centrálnej miestnosti. Prízemie domu sa nachádzalo v tejto dobe približne 1 meter pod úrovňou dnešnej Kapitulskej ulice. Vznikol aj rizalit – výstupok v strede južného priečelia domu.
17. st.
17. st.
Dom bol predĺžený po Kapitulskú ulicu, miestnosti v prízemí boli zaklenuté valenými klenbami. Postavený bol prvý uličný múr. Realizovala sa aj východná prístavba, vrátane ďalších pivníc, po západné krídlo kláštora klarisiek.
18. – 19. st.
18. – 19. st.
Majitelia vybudovali tehlové schodisko do pivníc zo samostatným dvorovým vchodom, zväčšili sa dverové a okenné otvory, zjednotili sa výšky stropov, zmenila sa konštrukcia krovu, rozšíril sa rizalit, pristavalo sa východné schodisko na prvé poschodie a do podkrovia, postavil sa nový uličný múr s kamenným portálom , miestnosti sa na poschodí sa vymaľovali dekoratívnymi maľbami.
20. st.
20. st.
Došlo k utilitárnym úpravám, vymenili sa podlahy, stropy, okenné výplne, vytvorená bola technická infraštruktúra, inštalovali sa výhrevné plynové telesá, šindľová krytina bola prekrytá plechom a eternitom. Objekt bol prefasádovaný, odstránené boli pôvodné historické omietky...
1945
1945
Do domu sa presťahovala z Lodnej č. 2 rodina riaditeľa Mestskej hudobnej školy a dirigenta Cirkevného hudobného spolku Alexandra Albrechta. Domácnosť sa stala obľúbeným miestom stretávania sa bratislavskej inteligencie a umelcov. Foto: Alexander Albrecht s manželkou Margarétou a synom Jánom.
1958
1958
Po smrti Alexandra Albrechta sa ujal vedenia umeleckým a spoločenských stretnutí v dome syn Ján Albrecht (priateľmi prezývaný Hansi). Violista, pedagóg a muzikológ sústredil okolo seba početnú skupinu mladých nadšencov pre hudobné i výtvarné umenie, estetiku, literatúru a vytvoril spolu s manželkou Vierou neopakovateľnú atmosféru pre pravidelné stretávanie sa umelcov všetkých generácií.
1973
1973
Paralelne s „oficiálnym“ pedagogickým pôsobením založil Ján Albrecht v polovici šesťdesiatych rokov komorné združenie Collegium musicum, roku 1968 Kruh priateľov starej hudby, z muzicírovania ktorého vznikla roku 1973 Musica aeterna – prvý súbor venujúci sa programovo oživovaniu prameňov starej hudby prednostne z územia dnešného Slovenska a Európy.
1996
1996
Dom bol do roku Hansiho úmrtia neoficiálnym centrom umeleckého a ľudského dozrievania desiatok umelcov z celého Slovenska i zahraničia, bol priestorom učenia sa, ako umelecky u ľudsky napredovať.
2010
2010
Štrnásť rokov po Hansiho smrti zakladáme občianske združenie ALBRECHT FORUM a púšťame sa do generálnej rekonštrukcie domu (ruiny) s víziou nezabudnúť na Albrechtovcov, pripomenúť si ich zástoj pre rozvoj našej kultúry a zrekonštruovať dom pre súčasníkov i ďalšie generácie. Mostom z minulosti ku dnešku a zajtrajšku má byť láska k umeniu a poznávaniu. Dom získavame do dlhodobého prenájmu od Bratislavskej arcidiecézy.
2011
2011
Definujeme zámer obnovy pamiatky, nechávame spracovať architektonický projekt budúceho kultúrneho centra architektom Petrom Mravcom, podávame projekt na stavebné povolenie a realizujeme statické zabezpečovacie práce – výmenu stropov druhého nadzemného podlažia, krovu a krytiny. Organizujeme výstavu „Albrechtovci – Spomienky a túžby“.
2012
2012
Pokračujú sanačné práce na vodorovných konštrukciách, vymieňajú sa klampiarske prvky. Vzniká neformálne spoločenstvo podporovateľov a dobrovoľníkov, ktorí venujú na podporu obnovy finančné prostriedky a zapájajú sa do prác na revitalizácii. Stretávame sa na brigádach a na prvom verejnom podujatí – Koncerte v ruinách. Po rokoch hrá doma Musica aeterna, koncertuje aj Lotz Trio, Solamente naturali a Quasars ensemble.
13-odvlhcenie-zakladov
2013
2013
Začína archeologický výskum v dome a priľahlom dvore. Opravujú sa základy objektu, sanuje sa vlhkosť zvislých konštrukcií prízemia, odkopávajú sa navážky v celej dĺžke objektu z dvorovej časti, vytvárajú sa anglické dvorčeky s odkanalizovaním, inštaluje sa odvetranie a odvlhčenie objektu prostredníctvom IGLU systému. Organizujeme ďalšie brigády. Slovenskí výtvarníci venujú svoje diela prospech obnovy domu, ktoré sú v vydražené v SOGA.
2014
2014
Pokračujú práce na oprave zvislých a vodorovných konštrukciách v celom objekte a odstraňujú sa degradované omietky. Spoluorganizujeme jarné a jesenné Kapitulské dvory, brigádnicky pomáhame na príprave podujatia. Do dvora zavíta Gitarový festival J.K. Mertza. Na improvizovanom pódiu vystupuje na jeseň Mucha Quartet, gitaristi Krajčovci, detských návštevníkov púta predstavenie Bartók a Drevený princ. Musica aeterna organizuje v Moyzesovej sále koncert na podporu obnovy domu.
2015
2015
Demontované sú všetky staré siete a rozvody, začína ich kompletná výmena. Reštaurujú sa maľovky v bývalom Albrechtovskom salóne, sanujeme časť nádvoria pri východnom schodisku. V priestoroch domu a dvora sú koncerty Gitarového festivalu J. K. Mertza, Konvergencií, vstúpenia počas jarných a jesenných Kapitulských dvorov. S podporou Slovenskej filharmónie organizujeme benefičný koncert v Redute. Bez nároku na honorár prichádza dirigent James Judd, spieva Simona Šaturová a hrá Marian Lapšanský.
Nová fasáda
2016
2016
Rekonštruujeme časť stropov a rozvody vykurovania v celom dome. Kompletne obnovená je fasáda. Organizujeme spomienkový koncert na Ivana Paríka, na ktorom vystupuje Quasars Ensemble, jedna z májových Nocí patrí literatúre, spoluorganizujeme Kapitulské dvory, v Pinacotheke Musicae koncertujú študenti a učitelia Cirkevného konzervatória, tradičným je už koncert v rámci Gitarového festivalu J. K Mertza, domov sa opäť vracia Musica aeterna s Petrom Zajíčkom, vystupuje aj Moyzesovo kvarteto, Eugen Prochác a Ján Slávik.
Nové vnutorné omietky a elektrorozvody
2017
2017
V celom objekte sú vymenené rozvody elektroinštalácie, na prvom a druhom nadzemnom podlaží sú nahodené nové omietky. Usporadúvame cyklus podujatí Nedele u Albechtovcov venované hudbe, literatúre a filmu, na ktorých účinkuje Mucha Quartet, Teo Gertler, Katka Máliková, Vlado Godár, Mila Haugová, Mária Ferenčuhová, Radovan Potočár, Martin Śulík, Peeter Bebjak, Martina Buchelová a ďalší. Brigádujeme s podporovateľmi, ktorí nestratili chuť a guráž. Opäť spoluorganizujeme Kapitulské dvory.
2018
2018
Stretávame tvorivé a pre revitalizáciu interiéru domu oduševnené architektky Katku Šimončičovú a Evu Šperka. Rekonštruujeme kamenné prvky v exteriéri a oporný múr v záhrade domu. Tradične pripravujeme Kapitulské dvory, počas ktorých do domu zavítajú stovky ľudí, organizujeme brigády. V rámci Gitarového festivalu J. K Mertza koncertujú hostia z Čiech, Martin Cára a Vít Dvořáček. Musica aeterna uvádza Serenatu a due voci (Drama per Musica) Marc´Antonio e Cleopatra Johanna Adolfa Hasseho. Na neoficiálnom záhradnom pódiu vystupuje aj Solamente naturali.
2019
2019
Pre budúce pamätné priestory získavame do výpožičky pôvodný mobiliár domu z čias Albrechtovcov. Vymieňame všetky exteriérové dvere a interiérové nechávame umelecko-remeselne obnoviť. Lenka Hlubinová finalizuje projekt revitalizácie záhrady a na konci leta ju aj zakladáme. Architektky Katka Šimončičová a Eva Šperka dokončujú kompletný projekt interiéru domu, časť zadávame do výroby. Pokračuje archeologický výskum – tentokrát v priestore záhrady a v mieste pre retenčnú nádrž na zber dažďovej vody a polievanie. Na nádvorí, ktoré sa mení na záhradu, spoluorganizujeme podujatie v rámci festivalu Jeden svet. Sachu Batthyanyho hostí Michal Hvorecký, v budúcej koncertke vystupuje Plaisirs de Musique. Ako po iné roky, aj tento rok, predstavuje dom na hudobných vychádzkach neúnavne Zuzka Godárová.
2020
2020
Pokračujeme v rekonštrukcii exteriéru, projektovaní strešnej izolácie, reagujeme na grantové výzvy, podávame grantové projekty na Nadáciu mesta Bratislavy, Bratislavský samosprávny kraj, Ministerstvo kultúry SR, SOZA, Hudobný fond a Fond na podporu umenia. Podporené sú žiadosti o financovanie živej kultúry a na opravy prispieva iba MK SR a Nadácia mesta Bratislavy! Kultúrny život umŕtvuje pandémia COVID-19. Reagujeme prípravou fundraisingovej kampane a spustením verejnej zbierky v najbližších dňoch.

ALBRECHT FORUM, o.z. Na vŕšku 1 811 01 Bratislava info@albrechtforum.eu +421 908 709 895, +421 905 871 868