Jul 15 - Aug 9 2020

HORTUS ARTIS

Prvý ročník cyklu koncertov v Záhrade Domu Albrechtovcov s názvom HORTUS ARTIS  (Záhrada umenia) ponúka osem podvečerných stretnutí s komornou hudbou. Cyklus charakterizuje pestrá paleta diel od renesancie po súčasnosť, ktorá predstavuje kľúčové osobnosti domácej histórie Alexandera Albrechta, Josepha Kaspara Mertza, Hansa Neusidlera, hudbu svetových velikánov Ludwiga van Beethovena, Franza Schuberta, Astora Piazzolu, či premiéry skladieb slovenských autorov Petra Breinera a Jozefa Kolkoviča.   Na koncertoch vystúpia poprední domáci umelci - hráči na sláčikové nástroje, gitaristi, lutnisti, speváci, hobojista i bandoneonista.
Zámerom cyklu je oživiť tradíciu muzicírovania v priestore, ktorý bol mnohé desaťročia spätý s klasickou hudbou a uviesť hodnotné dramaturgie v podaní popredných domácich umelcov. Koncertné programy sú vytvárané na základe princípov, ktoré boli a sú vlastné prostrediu Domu Albrechtovcov – tvorba súvisiaca s domácim prostredím a jeho históriou, spolupráca umelcov na báze komornej hry a najmä priateľská atmosféra a živá komunikácia prostredníctvom umenia.
Koncerty sa budú konať v nedeľné popoludnia od 2.8.2020 do 20.9.2020 (otvárací koncert cyklu je už v sobotu 1.8.2020) vždy o 17:00 na otvorenej scéne záhrady Domu Albrechtovcov na Kapitulskej ulici 1 v Bratislave. V prípade nepriaznivého počasia  v pripravovanej komornej sále Domu Albrechtovcov.
Vstupenky si môžete kúpiť 2 hodiny pred koncetom na mieste konania podujatia, k dispozícii je aj permanentka na celý cyklus ôsmich koncertov. Ceny vstupeniek 8€ dospelí, 5€ seniori, študenti, 2€ ZŤP. Permanentka na celý cyklus 50€ dospelí, 30€ seniori, študenti. K dispozícii je obmedzený počet permanentiek!
Cyklus koncertov Hortus Artis podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia. Na koncerty a prispeli Hudobný fond a SOZA

01

August

HUDBA ZO ZÁHRAD

02

August

NA VLNÁCH FANTÁZIE

09

August

ZA SÚMRAKU

15

July

PREŠPORSKÁ LUTNA A GITARA

15

July

GUITARALIA

15

July

AMOROSO

15

July

FILOMÉLA

15

July

SERENÁDA…?

ALBRECHT FORUM, o.z. Na vŕšku 1 811 01 Bratislava info@albrechtforum.eu +421 908 709 895, +421 905 871 868